Šlapání pro kapku 2023 plakát jpg.

ŠLAPÁNÍ PRO KAPKU 2023 se blíží...

Letos budeme po krásných místech Krušných hor šlapat i pro Zuzku Nemčíkovou. Pro úžasnou ženu a milou členku našeho spolku, která podlehla rakovině v dubnu t.r. a která celé dlouhé roky pomáhala ostatním ženám, jak se s touto diagnózou a se vším, co tato nemoc přináší do každodenního života, vyrovnat.

Na některou ze tří tras – 4,5 km pro děti a seniory s plněním nenáročných úkolů, 8 km nebo 16 km se můžete vydat mezi 9. – 11. hod. z místa startu

V SOBOTU 16. ZÁŘÍ 2023 v Blatně u Chomutova

Na trasách vám nabídneme v občerstvovacích stanicích kromě jiných dobrot také krušnohorský sádlovník a po návratu zpět z trasy si můžete užít doprovodný program pro děti i dospěláky.

Čeká vás ukázka výcviku záchranných psů, děti si mohou nechat namalovat ksichtíky a samy něco nakreslit na kamínky nebo si zaskákat na nafukovacím hradu, otevřen bude stánek zdravého mlsání i kavárna na kolečkách, můžete se naučit správnou chůzi s hůlkami (nordic walking). Hlavně ale taky získáte informace o důležitosti onkologické prevence a vyzkoušíte si samovyšetření prsů. V krásném blatenském kostele si prohlédnete výstavu něžných obrazů Mirky Beranové a video-vzpomínku na Zuzku. Celé odpoledne vás budou provázet příjemné melodie kapely Country5.

Startovné je 50,- Kč, děti zdarma.

Přijeďte do Blatna – těšíme se na Vás!

Udělejte něco pro dobrou věc a hlavně pro sebe a své zdraví!

Akci podporují a spolupracují:

Obec Blatno, Přemysl Rabas – senátor, Blatenští hasiči, Muzeum Na Kočičáku, Skauti z Městce Králové, No.1CARS Chomutov, M. Lichner – SMS finance

ONKOLOGICKÁ PREVENCE A SAMOVVYŠETŘENÍ PRSŮ (1)

EDUKAČNÍ DEN V CHOMUTOVCE - 3. 2. 2023

Budeme pro Vás po celý den v hale obchodního centra Chomutovka v Chomutově. Můžete se u našeho stánku seznámit s technikou samovyšetření prsů, získat potřebné metodické materiály k dané tématice - Onkologická prevence a samovyšetřování prsů. Odpovíme Vám na Vaše dotazy. Dozvíte se zde také více informací o našem spolku, který je tu pro Vaše zdraví už 25. rokem.

Navštivte náš stánek v hale obchodního centra - těšíme se na Vás!

Rekondice Spálené Poříčí 22 01

REKONDIČNÍ POBYT SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Začátkem září se členky našeho Sdružení onkologických pacientů a přátel Kapka 97 vydaly na rekondiční pobyt. Cestovalo se vlakem a autobusem na základnu - hotel Brdy ve Spáleném Poříčí. Odtud se denně vyráželo do blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned první den si ženy zopakovaly základy používání hůlek na nordic-walking, jejich každodenní pomůcku pro snadnější pohyb. Většina z nás už si na ně tak zvykla, že bez nich nevyjde ani na krátkou procházku. Během týdenního pobytu jsme navštívily několik zajímavých památek, např. hrad Švihov, hradozámek v Horšovském Týnu, lesní zámek Kozel, podívaly se do kouzelného kostela v Kladrubech nebo kostela ve Starém Rožmitále, spojeného se životem a dílem Jakuba Jana Ryby.  Velmi zajímavá byla návštěva starobylého špejcharu s krásnou expozicí starých časů a výstavou díla malíře Neprakty ve Spáleném Poříčí. Příjemným a nezapomenutelným zážitkem byl pěší pochod k buddhistické stúpě. Pohybu bylo po celý týden dost také i na kratších pěších poznávacích vycházkách po turistických stezkách v okolí města. Jeden večer do hotelu zavítala dudácká kapela a jindy jsme se zase měly možnost seznámit s technikou výroby vitráží. Užily jsme si také pohodové chvíle při masážích a jiných odpočinkových procedurách, které byly k dispozici přímo v areálu hotelu. Byl to nádherný týden s příjemným ubytováním a výborným jídlem. Ženy zde načerpaly mnoho sil a pozitivních zážitků, které jim určitě mohou pomoci ke zlepšení jejich fyzické i psychické kondice a při zvládání nemoci.

 Velké poděkování patří Městu Chomutov, které svou finanční podporou pomohlo tento náš rekondiční pobyt uskutečnit.  

Šlapání pro Kapku 22 02

ŠLAPÁNÍ PRO KAPKU

V sobotu 25. června 2022 uspořádalo naše sdružení ve spolupráci s obcí Blatno turistickou akci nazvanou Šlapání pro Kapku, která byla realizována za finanční podpory statutárního města Chomutov.

Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost nejen s nemocí současnosti - rakovinou, která je všude kolem nás, ale především s možnostmi, jak s ní bojovat a jak jí předcházet. Účastníci se zde také mohli seznámit s činností našeho sdružení.

 Jednou z forem, jak si udržovat kondici, i když je člověk nemocný, je pohyb, chůze. Proto byla chůze hlavní náplní Šlapání pro Kapku. Organizátoři připravili tři turistické trasy v okolí Blatna a Radenova, kde byl také start a cíl pochodů. Trasy byly zvoleny podle náročnosti 4, 8 a 14 km. Počasí od rána sice nebylo zrovna nejlepší, ale v průběhu dne se vyčasilo a 170 zúčastněných výletníků si jej nakonec velmi pochvalovalo. Každý účastník dostal jako vzpomínku na tento den růžovou skleněnou kapičku na krk – symbol sdružení Kapky 97 a různé propagační materiály. Na všech trasách čekal na turisty stánek s drobným občerstvením, kde největší úspěch měla krušnohorská specialita – chléb se sádlem a s cibulí. Kávu s palačinkou si zase mohli dát v pojízdné kavárničce na kolečkách. Velkou atrakcí byla pro mnohé pravá polní kuchyně, ve které členové historického Muzea na Kočičáku uvařili pro všechny vynikající guláš.

Profesionální cvičitelka připravila teoretickou i praktickou ukázku chůze s  nordic walkingovými holemi, o kterou byl velký zájem. Součástí programu byly i další doprovodné akce. Účastníci měli možnost navštívit kostely v Blatně i v Květnově, přímo na trasách měli možnost vidět množství opravených křížků a kapliček. V blatenském kostele byla připravena praktická ukázka paličkování a v radenovské kapličce byla výstava obrazů s regionálními motivy malíře V. Suchopárka. V rámci preventivního programu předvedly členky sdružení Kapka 97 ukázku samovyšetřování prsů a rozdávaly ženám informační letáčky s touto problematikou.

Dalším zpestřením programu byl fotostánek, odkud si především děti mohly odnést domů vzpomínku v podobě fotografie z této akce anebo se také mohly vyřádit na nafukovacím skákadle. Celé odpoledne provázela účastníky akce hudební skupina, která podtrhla příjemnou atmosféru tohoto pohodového dne.

Všichni zúčastnění nejen, že udělali něco pro své zdraví a strávili aktivně příjemný den v krásné části Krušných hor, ale navíc získali zajímavé informace o problematice onkologických onemocnění a hlavně o prevenci této nemoci a možnostech jak s ní bojovat a jak se vrátit zpět do aktivního života.

Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této akce, ale také všem, kteří naše sdružení podpořili a pomohli nám akci uskutečnit – obci Blatno, MVDr. Přemyslu Rabasovi, členům Muzea Na Kočičáku a dalším. Věříme, že se nám podaří pokračovat v této započaté tradici i v příštím roce.

Unaveni po putování, zasloužený odpočinek
Krásná příroda, super počasí, parádní sobota....
Bez pomoci Řopíků by to nešlo...
Zuzka

ŽIVOT SE MÁ ŽÍT, DOKUD HO ŽIJEME...

To bylo jedno z motivačních hesel naší členky - ZUZKY NEMČÍKOVÉ, která po dlouhém boji s rakovinou opustila 19. dubna 2023 navždy všechno, co milovala a všechny, kteří milovali ji.

Zůstane na vždycky v našich srdcích a myšlenkách.

IMG_20230329_125344 (1)

VÝLET KAPEK DO PRAHY A NÁVŠTĚVA SENÁTU PČR

Ženy z Kapky se vydaly ve středu na výlet do Prahy do Valdštejnského paláce na pozvání senátora pana Přemysla Rabase. Ten jim umožnil prohlídku této krásné, historické budovy a věnoval jim část svého nabitého pracovního programu. Od milé paní průvodkyně se ženy dozvěděly spoustu zajímavého ze života Valdštejnů, ale i hodně informací o senátu. Po celou dobu se jim s velkou ochotou věnoval také asistent pana senátora. Návštěva Senátu PČR byla velmi zajímavá a poučná. Potom se Kapky vydaly pěšky přes Malostranské náměstí, Karlův most a Kampu až na Staroměstské náměstí. V jedné z krásných pražských kaváren si poseděly u kafíčka a pak se už přesunuly metrem na zpáteční cestu domů. Dokonce jim celé odpoledne přálo i počasí, tak to byla zase jedna prima povedená akce, na kterou asi budou dlouho všechny vzpomínat.

Edukace 3.2.23 2

EDUKAČNÍ DEN PRO VEŘEJNOST SE VYDAŘIL

❤️U našeho stánku v OC Chomutovka v pátek 3. února 2023 v rámci Světového dne boje proti rakovině se zastavilo v průběhu dne kolem sedmdesáti žen, které zajímá jejich zdraví.

Vyslechly si co, a hlavně jak, pro sebe mohou udělat a vyzkoušely si také, jak správně provádět samovyšetření prsů. Po celý den se v našem stánku střídaly ženy z našeho sdružení, které ochotně odpovídaly na dotazy a učily zájemkyně, jak si správně samy vyšetřit svá prsa.

Poděkování patří Helence, Jitce, Míše, Jarce, Soně, Janě, Olze a Vlastě za účast a pomoc při této záslužné akci.

Z dnešní akce si odnášíme hodně zajímavých poznatků... třeba to, že kolem stánku také prošlo mnoho žen zcela bez povšimnutí a zájmu...mnoho jich naši nabídku odmítlo s tím, že chodí k lékaři a nebo na mamograf...To, že chodí ženy na pravidelné prohlídky je jistě potěšitelné zjištění, ale ty, které se zastavily, se navíc dozvěděly, jak je důležité pravidelně si svá prsa prohlížet, aby včas dokázaly poznat případné změny a nečekat jen na to, až jim to řekne lékař. Na modelu si také mohly vyzkoušet, jak to správně provádět.

Jsme velmi rády, že jsme dnes mnohým ženám otevřely oči a připomněly jim, jak důležitá je prevence pro naše zdraví. Děkujeme všem, kterým není jejich zdraví lhostejné.

Nádory průdušek a plic 4

1. 2. 2023 - SNĚM LIGY PROTI RAKOVINĚ V PRAZE

Liga proti rakovině zorganizovala ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. pro lékařskou i laickou veřejnost Sympozium ke Světovému dni proti rakovině v Lékařském domě v Praze. Za naši Kapku 97 se ho zúčastnila Míša Lauková a Soňa Pirklová. Tématem byly velmi diskutované NÁDORY PRŮDUŠEK A PLIC.

V programu vystoupilo hned pět velmi fundovaných lékařů, kteří srozumitelně a zajímavě přiblížili posluchačům průběh, progresi i záludnosti těchto onemocnění, ale i možnosti jejich léčby. Velmi hrozivě působila na všechny nejen čísla ze statistik, ale trochu také ukázky z operačního stolu při odstraňování nádorů.

Téma rakoviny průdušek a plic je stěžejním tématem letošního Českého dne proti rakovině, který připadá na 10. května 2023 a do kterého se zapojíme i v naší Kapce.

kapka logo_pro_prispevek

Valná hromada Kapky 97

V úterý 17. ledna 2023 se sešly členky Kapky 97, aby odsouhlasily některé změny, týkající se názvu, adresy a změn v orgánech a Stanovách spolku.

Tímto dnem se mění název našeho spolku na:

KAPKA 97, SPOLEK ONKOPACIENTŮ A PŘÁTEL

Dále se mění sídlo našeho spolku na Pražská 988/5, 431 32 Chomutov

Do výboru - statutárního orgánu spolku byly schváleny:

Marcela Vörösová - předsedkyně, Miluše Lauková - místopředsedkyně, Helena Vetýšková, Jana Barcová a Milena Hájková - členky.

Revizní komise: Zdeňka Bolomská - předsedkyně, Jaroslava Havlasová a Jitka Neugebauerová.

Byly také navrženy, schváleny a provedeny některé změny ve Stanovách.

Nové stanovy jsou zveřejněny v Dokumentech

IMG_20221103_160806

ABY ZÁDA NEBOLELA

AK UŽ VÍME, JAK NA TO, ABY ZÁDA NEBOLELA....JEN SI NA TO VŽDY A VČAS VZPOMENOUT 🤗😂

Dnešní přednáška v blatenské Horalce byla moc poučná a zajímavá. Přišlo nás 36 včetně jednoho odvážného muže 🤗a všichni jsme si domů odnesli hodně důležitých poznatků: proč záda bolí, co děláme špatně a co dělat, aby byla nejen naše záda, ale hlavně naše všechno v pohodě. Nejdůležitější však je, abychom si vždy a včas dovedli uvědomit, že děláme něco špatně a jak to hned napravit. Děkujeme všem, kdo přišel a hlavně přednášející, paní Petře za příjemný podvečer. Poděkování patří také paní starostce obce Blatno, která poskytla prostory Horalky a ženám z Klubu 60+ za spolupráci.

FB_IMG_1666732235418

ABY ZÁDA NEBOLELA...

Zveme na zajímavou přednášku o tom, jak se zbavit bolesti zad. Něco nám o tom, co trápí kdekoho z nás, nejdříve popovídá a potom prakticky ukáže, jak na to, zkušená ergoterapeutka PETRA WILDUMETZOVÁ.

Přednáška se uskuteční VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2022 a začíná od 16:00 v Horalce v Blatně (z Chomutova jede autobus z AN ze stanoviště č. 5 - směr Načetín v 15:15 a zpět v 18:00 z Blatna). Praktická ukázka začne v 17 hodin.