Náš příběh

Občanské sdružení Kapka 97 je tu pro podporu onkologických pacientů i jejich rodiny a přátel.

Podívejte se, co vedlo k našemu vzniku.

KAPKA97_spolek

Založeno v roce 1998

Občanské sdružení Kapka 97 vzniklo formálně v roce 1998, aby poskytlo chybějící podporu lidem v náročné živoní situaci.

Foto_MV_kontakty

Jak to začalo...

Jako zdravotní sestra, pracující v té době na lůžkovém oddělení nukleární medicíny Chomutovské nemocnice, kde se léčily metastázy do skeletu pomocí otevřených zářičů u pacientů převážně v terminálním stadiu onemocnění rakovinou, jsem se nechtěla smířit s tím, že se k pacientovi dostávají informace, týkající se jeho nemoci, jen velice těžko nebo vůbec.

CIMG4383_edited

Zjistila jsem, že ve světě, ale i v české republice existují spolky a sdružení, tzv. svépomocné skupiny, které tyto lidi sdružují, aby si předávali vlastní zkušenosti a spolu získávali informace pro řešení svých specifických problémů, které jsou s onemocněním spojeny.

KAPKA97_spolek

Od doby našeho vzniku odvedly nejrůznější organizace na celorepublikové úrovni velký kus práce v této oblasti. Situace je dnes nesrovnatelná.

Pacienti dnes mnohem více chápou, že by měli být lékaři rovnocenným partnerem. Staví je to ale do situace, kdy i oni musí převzít za své zdraví velký díl odpovědnosti a právě proto nás na tomto poli čeká ještě mnoho další práce.

Informací na internetu a v médiích je mnoho, ale zorientovat se v nich není jednoduché.

Jaké je tedy poslání dnešní Kapky 97?