Přednášky

Druhým nejčastějším důvodem úmrtí v České republice jsou zhoubná nádorová onemocnění. Přes
veškerou snahu zvýšit informovanost laické veřejnosti, mezi kterou studenti středních škol patří, je stupeň úrovně znalostí stále nedostačující.

Projekt Nejde jen o prsa na středních školách

Cílem projektu je edukace studentů a studentek středních škol o důležitosti prevence v boji s rakovinou prsu. Certifikované edukátorky seznamují studenty se zásadami zdravého životního stylu či o důležitosti eliminace rizikových faktorů. Nedílnou součástí přednášek je i výuka samovyšetření prsu. Ta probíhá na tzv. prsních fantomech.

prevence 2_edit
bdr

Lektorky, které edukační semináře vedou, jsou členkami pacientských organizací sdružených v Alianci žen s rakovinou prsu. Lektorky procházejí pravidelným vzděláváním realizovaným ve spolupráci s primářkou MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph.D. z Breast Unit Prague. Cílem vzdělávání lektorů je inovace a sjednocení jejich odborných znalostí a také pedagogická a psychologická příprava na práci s věkovou skupinou žáků středních škol.

Kapka 97 nabízí zdarma přednášku s nácvikem samovyšetření prsu na prsním fantomu, kterou vede proškolená žena se zkušeností léčby rakoviny prsu. Tato nabídka platí pro studentské kolektivy na středních školách, ale také pro ženské kolektivy, které projeví o tyto informace zájem.

V případě Vašeho zájmu o objednání přednášky nás prosím kontakujte na e-mailové adrese info@kapka97.cz nebo na čísle uvedeném v kontaktech.