Samovyšetření varlat

Sekundární prevence, aneb jak vyhledávat zhoubný nádor varlat

Mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců a mladých mužů patří rakovina varlat.

Nejvíce ohroženou věkovou skupinu představují chlapci a mladí muži ve věku 15 až 25 let.

Vzhledem k tomu, že při včasném odhalení rakoviny varlat je úspěšnost léčby poměrně vysoká (až 95%), měl by se každý mladý chlapec naučit jednoduchou metodu samovyšetření varlat, která mu za jistých okolností může i zachránit život.

Kdy a jak vyšetření provádět?

Samovyšetření varlat se provádí jednou za měsíc. Nejlepší je provádět samovyšetření ihned po koupání či sprchování, protože po koupání nebo sprchování v teplé vodě je šourek uvolněný a nahmatání případných neobvyklých útvarů na povrchu varlat je snadnější.

Navštiv projekt Máš koule 

Naučí tě, jak se správně sám vyšetřit!

 • Samovyšetření varlat by nemělo trvat déle než 5 minut a nemělo by bolet.

 • Každé varle se vyšetřuje zvlášť, a to oběma rukama. Ukazováčky a prostředníčky obou rukou se přiloží na spodní stranu varlete, zatímco palce se položí na přední stranu.

 • Poté je třeba pomocí jemného posunování šourku mezi prsty a palci "ohmatat" povrch varlete, zda na něm není malý hrbolek přibližně o velikosti hrášku, což by mohl být nádor.

 • Některé chlapce může znepokojit, když si při samovyšetření varlat nahmatají nadvarle, které mylně považují za nádor. Nadvarle je orgán, který se nachází na zadní straně varlete a na jeho horní části, kdežto případný nádor by se spíše objevil vepředu či po straně varlete.

 • Navíc nadvarle má podlouhlý tvar, kdežto případný nádor by byl kulatý. Kromě toho, nádor by byl výrazně tvrdší a menší než nadvarle.
 • Kromě nadvarlete se uvnitř šourku nachází ještě tzv. semenné provazce, které zajišťují spojení varlat (nadvarlat) s tělem. Semenný provazec je tvořen vazivovým pouzdrem, v němž se nachází varlová tepna, varlová žíla, chámovod (slouží k odvádění spermií z nadvarlete do dalších částí rozmnožovací soustavy) a nervová vlákna.

 • Ne každý hrbolek na varleti musí být nutně projevem rakoviny. Může se jednat třeba o drobnou uzlinku nebo nezhoubný nádor. V každém případě je důležité se obrátit na lékaře, jakmile si chlapec při samovyšetření nahmatá na varleti něco neobvyklého.

 • V každém případě však nelze bolesti varlat podceňovat a při jejich výskytu je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře.

Rozhovor s primářkou MUDr Vierou Bajčiovou, CSc. (radio Wave)

Zákeřnost nádorových onemocnění spočívá v tom, že nebolí. Pokud chlapec či muž pociťuje ve varlatech bolest, má to zpravidla jiné příčiny, než nádorové onemocnění. K nejčastějším příčinám bolesti varlat patří:

 • mechanické poškození, například v důsledku silného úderu
 • narušení odtoku krve z varlete v důsledku tzv. varikokély
 • zánětlivé onemocnění nadvarlete či přímo varlete
 • vystřelování bolesti do varlete z jiné části těla

Šikovná mobilní aplikace

Připomene kdy se vyšetřit a jak

hlidackouli_app