Prevence

Základem prevence všech onemocnění je dodržování zásad zdravého životního stylu.

Duševní rovnováha

Dobrá psychická pohoda, život v souladu s našimi životními ideály a představami.

Aktivní životní styl

Dostatek pohybu, který odpovídá naší fyzické kondici, pobyt v přírodě, denní zájmové aktivity, sociální kontakty a dobré rodinné vztahy.

Dodržování zásad zdravého stravování

Jezte pestrou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, luštěniny a celozrnné výrobky. 

Složení stravy, případně nadváha je rizikovým faktorem nejen pro nádory zažívacího traktu (střevo, jícen, játra, slinivka břišní) ale také např. u nádorů prsu, prostaty či dělohy.

Dodržujte zásady zdravé výživy

Pravidelné preventivní zdravotní prohlídky

Spolupráce se svým praktickým lékařem a využití nabídky preventivních programů.

Každý má nárok na dílčí preventivní onkologická vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění, které slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění.

Informace

Všechny důležité informace najdete na stránkách České onkologické společnosti a České lékařské společnosti J.E.Purkyně LINKOS.CZ

 • Potřebujete najít akreditované pracoviště kolorektálního, mamografického nebo cervikálního screeningu?
 • Chcete vědět více o prevenci rakoviny
 • Chcete se zeptat odborníků na rizika vzniku a prevenci rakoviny právě ve vašem případě
 • Potřebujete zjistit jaký je výskyt zhoubných nádorů ve vašem kraji?
 • Potřebujete se podívat, jaká je incidence a jaká mortalita určitého zhoubného nádoru?
 • Potřebujete vysvětlit lékařský termín?
 • Potřebujete najít nejbližší Komplexní onkologické centrum ve Vašem kraji?
 • Potřebujete najít hospic pro vašeho blízkého, který je nevyléčitelně nemocný?
 • Potřebujete pomoc psychologa?
 • Chcete vědět, jak se vaše nemoc léčí a jaké jsou výsledky?
 • Potřebujete recepty a rady pro onkologicky nemocného?
 • Potřebujete vysvětlení vyšetřovacích metod?
 • Chcete vědět, jak probíhá vyšetření, na které jste objednáni
 • Chcete vědět, jak působí lék, kterým jste léčen?
Linkos_logo

To vše najdete na Linkos nebo ve zdrojích informací, na které Linkos odkazuje.