Screeningové programy

Cílem je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů a přednádorových stavů

Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence.

Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnými odborníky a každoročně u nás odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Odhalíme díky tomu nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusí umírat.

Screening karcinomu prsu

V České republice každoročně onemocní rakovinou prsu více než pět tisíc žen. Screeningové vyšetření byste měla podstoupit, pokud dovršíte věk 45 let.

Navštívíte-li v tomto období svého registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího gynekologa, napíše vám doporučení na akreditované screeningové pracoviště, kde vám bude provedena tzv. screeningová mamografie. Screening karcinomu prsu se označuje také jako mamografický screening.

Mamograf je speciální přístroj, využívající k vyšetření prsu tzv. měkké rentgenové záření.

Vyšetření na moderních přístrojích představuje minimální zátěž a nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Jeho výsledek pracoviště nahlásí zpět vašemu lékaři a ten podle nálezu zajistí vše potřebné. Pokud je všev pořádku, měla byste nadále na toto vyšetření chodit ve dvouletém intervalu.

Veškeré potřebné informace o vyšetření, mapu akreditovaných center i odbornou poradnu naleznete na www.mamo.cz.

Screening karcinomu děložního hrdla

Váš registrující gynekolog vám při tzv. „vyšetření v zrcadlech“ provede stěr z děložního hrdla, získanýmateriál natře na laboratorní sklíčko a předá screeningové laboratoři k vyhodnocení pod mikroskopem. Výsledek pak odešle vašemu gynekologovi, který již zajistí vše potřebné. Na toto vyšetření byste měla přijít jednou ročně.

Opravdu je velmi důležité chodit pravidelně, neboť se tím můžete úspěšně vyhnout tomuto zákeřnému onemocnění, na které ročně zbytečně umírá přes 400 žen. Další informace naleznete na www.cervix.cz.

Screening karcinomu děložního hrdla se označuje také jako cervikální screening. U dospělých žen prováděn 1× ročně jako součást preventivní gynekologické prohlídky.

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)

Na tomto programu lze velmi dobře poznat, kolik lidských životů by mohlo být ušetřeno, kdyby jej klienti navštěvovali. V České republice na kolorektální karcinom ročně umírá přes osm tisíc mužů a žen. Včasné screeningové vyšetření a jednoduchý zákrok přitom mohou tomuto smrtelnému onemocnění zcela zabránit.

Vyšetření spočívá v následujících úkonech: Ve svých padesáti letech zbystřete a žádejte u svého registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího gynekologa vyšetření na tzv. okultní (skryté) krvácení v zažívacím traktu (do 54 let každoročně, od 55 let po dvou letech).

Vyšetření spočívá v odběru vzorků stolice do speciální odběrové nádoby. Krev ve stolici může být totiž prvním signálem přítomnosti nádoru nebo polypu, z kterého se může nádor vyvinout.

Od 50 let máte možnost zvolit místo opakovaného vyšetření stolice tzv. primární screeningovou kolonoskopii. Při ní vám odborný lékař (gastroenterolog) zavede do konečníku tenkou ohebnou rourku (endoskop) a prohlédne vám detailně sliznici tlustého střeva. Vyšetření sice bude vyžadovat vaši trpělivost, ale za pocit jistoty rozhodně stojí.

Vyšetření se pak opakuje v intervalu 10 let. Žádanku na provedení vyšetření vám vystaví váš registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog.

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku se označuje také jako kolorektální screening.

Seznam specializovaných ambulancí a další informace o screeningovém programu naleznete na www.kolorektum.cz.