Poslání

Toto jsou cíle dnešní Kapky97

Informace

Podpora

Psychoterapeutická pomoc a svépomocná skupina

Poskytnout podpůrnou psychoterapeutickou pomoc, v rámci svépomocné skupiny.