Poslání

Jaké jsou cíle dnešní Kapky97?

Informace

Podpora

Psychoterapeutická pomoc a svépomocná skupina

Poskytnout podpůrnou psychoterapeutickou pomoc, v rámci svépomocné skupiny.