ŠLAPÁNÍ PRO KAPKU

V sobotu 25. června 2022 uspořádalo naše sdružení ve spolupráci s obcí Blatno turistickou akci nazvanou Šlapání pro Kapku, která byla realizována za finanční podpory statutárního města Chomutov.

Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost nejen s nemocí současnosti - rakovinou, která je všude kolem nás, ale především s možnostmi, jak s ní bojovat a jak jí předcházet. Účastníci se zde také mohli seznámit s činností našeho sdružení.

 Jednou z forem, jak si udržovat kondici, i když je člověk nemocný, je pohyb, chůze. Proto byla chůze hlavní náplní Šlapání pro Kapku. Organizátoři připravili tři turistické trasy v okolí Blatna a Radenova, kde byl také start a cíl pochodů. Trasy byly zvoleny podle náročnosti 4, 8 a 14 km. Počasí od rána sice nebylo zrovna nejlepší, ale v průběhu dne se vyčasilo a 170 zúčastněných výletníků si jej nakonec velmi pochvalovalo. Každý účastník dostal jako vzpomínku na tento den růžovou skleněnou kapičku na krk – symbol sdružení Kapky 97 a různé propagační materiály. Na všech trasách čekal na turisty stánek s drobným občerstvením, kde největší úspěch měla krušnohorská specialita – chléb se sádlem a s cibulí. Kávu s palačinkou si zase mohli dát v pojízdné kavárničce na kolečkách. Velkou atrakcí byla pro mnohé pravá polní kuchyně, ve které členové historického Muzea na Kočičáku uvařili pro všechny vynikající guláš.

Profesionální cvičitelka připravila teoretickou i praktickou ukázku chůze s  nordic walkingovými holemi, o kterou byl velký zájem. Součástí programu byly i další doprovodné akce. Účastníci měli možnost navštívit kostely v Blatně i v Květnově, přímo na trasách měli možnost vidět množství opravených křížků a kapliček. V blatenském kostele byla připravena praktická ukázka paličkování a v radenovské kapličce byla výstava obrazů s regionálními motivy malíře V. Suchopárka. V rámci preventivního programu předvedly členky sdružení Kapka 97 ukázku samovyšetřování prsů a rozdávaly ženám informační letáčky s touto problematikou.

Dalším zpestřením programu byl fotostánek, odkud si především děti mohly odnést domů vzpomínku v podobě fotografie z této akce anebo se také mohly vyřádit na nafukovacím skákadle. Celé odpoledne provázela účastníky akce hudební skupina, která podtrhla příjemnou atmosféru tohoto pohodového dne.

Všichni zúčastnění nejen, že udělali něco pro své zdraví a strávili aktivně příjemný den v krásné části Krušných hor, ale navíc získali zajímavé informace o problematice onkologických onemocnění a hlavně o prevenci této nemoci a možnostech jak s ní bojovat a jak se vrátit zpět do aktivního života.

Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této akce, ale také všem, kteří naše sdružení podpořili a pomohli nám akci uskutečnit – obci Blatno, MVDr. Přemyslu Rabasovi, členům Muzea Na Kočičáku a dalším. Věříme, že se nám podaří pokračovat v této započaté tradici i v příštím roce.

Unaveni po putování, zasloužený odpočinek
Krásná příroda, super počasí, parádní sobota....
Bez pomoci Řopíků by to nešlo...

Leave a comment