EDUKAČNÍ DEN V CHOMUTOVCE - 5. 2. 2024

Začátkem února si připomínáme Světový den boje proti rakovině.

V pondělí dne 5. 2. 2024 ženy z naší KAPKY 97 uspořádaly v obchodním centru Chomutovka v Chomutově propagační ukázku k tomuto tématu s názornou ukázkou samovyšetřením prsu.

Vedení Chomutovky nám připravilo vhodný prostor pro uskutečnění akce a paní vedoucí ze správy centra p. Salabová se u našeho stánku také zastavila. Akce se zúčastnily naše členky J. Neugebauerová, H. Vetýšková, O. Kopecká, J. Barcová, J. Havlasová, O. Stropová-Farkašová. Všichni, kdo se u našeho stánku zastavili, dostali letáky, bylo jim názorně předvedeno samovyšetření prsu, které si následně sami mohli i vyzkoušet. Většinou náš stánek navštívily ženy, ale našli se i odvážní muži.

Potěšilo nás, že mezi 43 lidmi, kteří se u nás zastavili, byly také dvě lékařky - MUDr. Kindelmannová a MUDr. Procházková, které se také o tuto problematiku zajímaly.

Každý rok připravujeme kromě přednášek na školách, nejméně dvě podobné akce, na kterých se mohou lidé seznámit nejen se samovyšetřením prsů, ale také s činností našeho spolku.

Jsme rády, že tyto akce si mezi veřejností získávají pozornost a že se o naší práci v oblasti prevence onkologických onemocnění ví.