EDUKAČNÍ DEN PRO VEŘEJNOST SE VYDAŘIL

❤️U našeho stánku v OC Chomutovka v pátek 3. února 2023 v rámci Světového dne boje proti rakovině se zastavilo v průběhu dne kolem sedmdesáti žen, které zajímá jejich zdraví.

Vyslechly si co, a hlavně jak, pro sebe mohou udělat a vyzkoušely si také, jak správně provádět samovyšetření prsů. Po celý den se v našem stánku střídaly ženy z našeho sdružení, které ochotně odpovídaly na dotazy a učily zájemkyně, jak si správně samy vyšetřit svá prsa.

Poděkování patří Helence, Jitce, Míše, Jarce, Soně, Janě, Olze a Vlastě za účast a pomoc při této záslužné akci.

Z dnešní akce si odnášíme hodně zajímavých poznatků... třeba to, že kolem stánku také prošlo mnoho žen zcela bez povšimnutí a zájmu...mnoho jich naši nabídku odmítlo s tím, že chodí k lékaři a nebo na mamograf...To, že chodí ženy na pravidelné prohlídky je jistě potěšitelné zjištění, ale ty, které se zastavily, se navíc dozvěděly, jak je důležité pravidelně si svá prsa prohlížet, aby včas dokázaly poznat případné změny a nečekat jen na to, až jim to řekne lékař. Na modelu si také mohly vyzkoušet, jak to správně provádět.

Jsme velmi rády, že jsme dnes mnohým ženám otevřely oči a připomněly jim, jak důležitá je prevence pro naše zdraví. Děkujeme všem, kterým není jejich zdraví lhostejné.