1. 2. 2023 - SNĚM LIGY PROTI RAKOVINĚ V PRAZE

Liga proti rakovině zorganizovala ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. pro lékařskou i laickou veřejnost Sympozium ke Světovému dni proti rakovině v Lékařském domě v Praze. Za naši Kapku 97 se ho zúčastnila Míša Lauková a Soňa Pirklová. Tématem byly velmi diskutované NÁDORY PRŮDUŠEK A PLIC.

V programu vystoupilo hned pět velmi fundovaných lékařů, kteří srozumitelně a zajímavě přiblížili posluchačům průběh, progresi i záludnosti těchto onemocnění, ale i možnosti jejich léčby. Velmi hrozivě působila na všechny nejen čísla ze statistik, ale trochu také ukázky z operačního stolu při odstraňování nádorů.

Téma rakoviny průdušek a plic je stěžejním tématem letošního Českého dne proti rakovině, který připadá na 10. května 2023 a do kterého se zapojíme i v naší Kapce.