kapka logo_pro_prispevek

Valná hromada Kapky 97

V úterý 17. ledna 2023 se sešly členky Kapky 97, aby odsouhlasily některé změny, týkající se názvu, adresy a změn v orgánech a Stanovách spolku.

Tímto dnem se mění název našeho spolku na:

KAPKA 97, SPOLEK ONKOPACIENTŮ A PŘÁTEL

Dále se mění sídlo našeho spolku na Pražská 988/5, 431 32 Chomutov

Do výboru - statutárního orgánu spolku byly schváleny:

Marcela Vörösová - předsedkyně, Miluše Lauková - místopředsedkyně, Helena Vetýšková, Jana Barcová a Milena Hájková - členky.

Revizní komise: Zdeňka Bolomská - předsedkyně, Jaroslava Havlasová a Jitka Neugebauerová.

Byly také navrženy, schváleny a provedeny některé změny ve Stanovách.

Nové stanovy jsou zveřejněny v Dokumentech

IMG_20221103_160806

ABY ZÁDA NEBOLELA

AK UŽ VÍME, JAK NA TO, ABY ZÁDA NEBOLELA....JEN SI NA TO VŽDY A VČAS VZPOMENOUT 🤗😂

Dnešní přednáška v blatenské Horalce byla moc poučná a zajímavá. Přišlo nás 36 včetně jednoho odvážného muže 🤗a všichni jsme si domů odnesli hodně důležitých poznatků: proč záda bolí, co děláme špatně a co dělat, aby byla nejen naše záda, ale hlavně naše všechno v pohodě. Nejdůležitější však je, abychom si vždy a včas dovedli uvědomit, že děláme něco špatně a jak to hned napravit. Děkujeme všem, kdo přišel a hlavně přednášející, paní Petře za příjemný podvečer. Poděkování patří také paní starostce obce Blatno, která poskytla prostory Horalky a ženám z Klubu 60+ za spolupráci.

FB_IMG_1666732235418

ABY ZÁDA NEBOLELA...

Zveme na zajímavou přednášku o tom, jak se zbavit bolesti zad. Něco nám o tom, co trápí kdekoho z nás, nejdříve popovídá a potom prakticky ukáže, jak na to, zkušená ergoterapeutka PETRA WILDUMETZOVÁ.

Přednáška se uskuteční VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2022 a začíná od 16:00 v Horalce v Blatně (z Chomutova jede autobus z AN ze stanoviště č. 5 - směr Načetín v 15:15 a zpět v 18:00 z Blatna). Praktická ukázka začne v 17 hodin.

Rekondice Spálené Poříčí 22 01

REKONDIČNÍ POBYT SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Začátkem září se členky našeho Sdružení onkologických pacientů a přátel Kapka 97 vydaly na rekondiční pobyt. Cestovalo se vlakem a autobusem na základnu - hotel Brdy ve Spáleném Poříčí. Odtud se denně vyráželo do blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned první den si ženy zopakovaly základy používání hůlek na nordic-walking, jejich každodenní pomůcku pro snadnější pohyb. Většina z nás už si na ně tak zvykla, že bez nich nevyjde ani na krátkou procházku. Během týdenního pobytu jsme navštívily několik zajímavých památek, např. hrad Švihov, hradozámek v Horšovském Týnu, lesní zámek Kozel, podívaly se do kouzelného kostela v Kladrubech nebo kostela ve Starém Rožmitále, spojeného se životem a dílem Jakuba Jana Ryby.  Velmi zajímavá byla návštěva starobylého špejcharu s krásnou expozicí starých časů a výstavou díla malíře Neprakty ve Spáleném Poříčí. Příjemným a nezapomenutelným zážitkem byl pěší pochod k buddhistické stúpě. Pohybu bylo po celý týden dost také i na kratších pěších poznávacích vycházkách po turistických stezkách v okolí města. Jeden večer do hotelu zavítala dudácká kapela a jindy jsme se zase měly možnost seznámit s technikou výroby vitráží. Užily jsme si také pohodové chvíle při masážích a jiných odpočinkových procedurách, které byly k dispozici přímo v areálu hotelu. Byl to nádherný týden s příjemným ubytováním a výborným jídlem. Ženy zde načerpaly mnoho sil a pozitivních zážitků, které jim určitě mohou pomoci ke zlepšení jejich fyzické i psychické kondice a při zvládání nemoci.

 Velké poděkování patří Městu Chomutov, které svou finanční podporou pomohlo tento náš rekondiční pobyt uskutečnit.  

Pomáháme 22 02

UMÍME TAKY POMÁHAT JINAK

Velmi dobře se rozvinula spolupráce naší Kapky s obcí Blatno. Paní starostka nám velmi vychází vstříc, zejména nám moc pomohla s přípravou a zajištěním naší společné akce Šlapání pro Kapku, zve nás na jejich obecní aktivity, a proto jsme byly rády, že jsme to mohly také oplatit. Na konci srpna pořádalo Blatno již čtvrtý ročních Květnovských hudebních slavností - víkendové koncerty v kostelích v Blatně a v Květnově. Naše babky z Kapky pomohly s velkým úklidem blatenského kostela a jsme rády, že naše pomoc byla potřebná a oceněná. Zase, pokud bude třeba, určitě pomůžeme.

Edukace 22 01

EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKY na téma samovyšetřování a prevence onkologických onemocnění.

Členky našeho sdružení již několik let uskutečňují zejména na středních školách v našem okrese přednášky o prevenci onkologických onemocnění a ukázky samovyšetřování prsů. Letos absolvovaly školení edukátorů další dvě členky naší Kapky - Míša Lauková a Jitka Neugebauerová, které spolu s Helenkou Vetýškovou letos na jaře odprezentovaly hned šest přednášek na zdravotní a průmyslové škole a na Obchodní akademii v Chomutově. V Kadani přednášky edukuje Hanka Kalivodová.

Je velmi pěkné vidět, jaký je o toto téma mezi mladými studenty zájem.

Jitka s Helenkou a se Zdeňkou Bolomskou reprezentovaly naši Kapku 97 na velmi pěkné akci Memoriál Petry Hézlové v Lounech, celé věnované dívce, která zemřela na rakovinu. Tato akce pro celé rodiny se konala letos v srpnu již po několikáté a naše děvčata zde dělala ukázku samovyšetřování. Účastníci akce podpořili svými příspěvky ve výši víc než 333 000,- Kč chomutovskou onkologii.

Na podzim si objednaly další přednášky pro své žáky nejen další střední školy, ale zájem je také na základních školách pro dívky v devátých třídách. Už se těšíme, že naše aktivita zase trošku pomůže osvětlit mezi mladými toto důležité téma.

Šlapání pro Kapku 22 02

ŠLAPÁNÍ PRO KAPKU

V sobotu 25. června 2022 uspořádalo naše sdružení ve spolupráci s obcí Blatno turistickou akci nazvanou Šlapání pro Kapku, která byla realizována za finanční podpory statutárního města Chomutov.

Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost nejen s nemocí současnosti - rakovinou, která je všude kolem nás, ale především s možnostmi, jak s ní bojovat a jak jí předcházet. Účastníci se zde také mohli seznámit s činností našeho sdružení.

 Jednou z forem, jak si udržovat kondici, i když je člověk nemocný, je pohyb, chůze. Proto byla chůze hlavní náplní Šlapání pro Kapku. Organizátoři připravili tři turistické trasy v okolí Blatna a Radenova, kde byl také start a cíl pochodů. Trasy byly zvoleny podle náročnosti 4, 8 a 14 km. Počasí od rána sice nebylo zrovna nejlepší, ale v průběhu dne se vyčasilo a 170 zúčastněných výletníků si jej nakonec velmi pochvalovalo. Každý účastník dostal jako vzpomínku na tento den růžovou skleněnou kapičku na krk – symbol sdružení Kapky 97 a různé propagační materiály. Na všech trasách čekal na turisty stánek s drobným občerstvením, kde největší úspěch měla krušnohorská specialita – chléb se sádlem a s cibulí. Kávu s palačinkou si zase mohli dát v pojízdné kavárničce na kolečkách. Velkou atrakcí byla pro mnohé pravá polní kuchyně, ve které členové historického Muzea na Kočičáku uvařili pro všechny vynikající guláš.

Profesionální cvičitelka připravila teoretickou i praktickou ukázku chůze s  nordic walkingovými holemi, o kterou byl velký zájem. Součástí programu byly i další doprovodné akce. Účastníci měli možnost navštívit kostely v Blatně i v Květnově, přímo na trasách měli možnost vidět množství opravených křížků a kapliček. V blatenském kostele byla připravena praktická ukázka paličkování a v radenovské kapličce byla výstava obrazů s regionálními motivy malíře V. Suchopárka. V rámci preventivního programu předvedly členky sdružení Kapka 97 ukázku samovyšetřování prsů a rozdávaly ženám informační letáčky s touto problematikou.

Dalším zpestřením programu byl fotostánek, odkud si především děti mohly odnést domů vzpomínku v podobě fotografie z této akce anebo se také mohly vyřádit na nafukovacím skákadle. Celé odpoledne provázela účastníky akce hudební skupina, která podtrhla příjemnou atmosféru tohoto pohodového dne.

Všichni zúčastnění nejen, že udělali něco pro své zdraví a strávili aktivně příjemný den v krásné části Krušných hor, ale navíc získali zajímavé informace o problematice onkologických onemocnění a hlavně o prevenci této nemoci a možnostech jak s ní bojovat a jak se vrátit zpět do aktivního života.

Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této akce, ale také všem, kteří naše sdružení podpořili a pomohli nám akci uskutečnit – obci Blatno, MVDr. Přemyslu Rabasovi, členům Muzea Na Kočičáku a dalším. Věříme, že se nám podaří pokračovat v této započaté tradici i v příštím roce.

Unaveni po putování, zasloužený odpočinek
Krásná příroda, super počasí, parádní sobota....
Bez pomoci Řopíků by to nešlo...
plakát bar. KV

ŠLAPÁNÍ PRO KAPKU - pozvání

Srdečně Vás zveme na naši první turistickou akci, kterou pořádáme společně s nedalekou obcí Blatno a dalšími organizátory.

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutov.

V SOBOTU 25. ČERVNA 2022.
Pro zájemce o turistiku jsou připraveny tři pěší nenáročné trasy - 4 km (vhodná pro děti i seniory), a delší 8 nebo 14 km. Vyjít na trasy můžete mezi 9. - 11. hodinou.

Profesionální cvičitelka má připraveno krátké seznámení s Nordic Walkingem a ukázkou v terénu, je možno si zde zapůjčit i NW hole.

Na všech třech trasách jsou přichystány zastávky s malým občerstvením a další dobroty včetně pravé polní kuchyně s gulášem, čekají na účastníky v cíli.

Zde bude připraveno několik zábavných atrakcí pro děti včetně skákacího hradu a fotostánku a dospělým bude celý den hrát živá kapela FRANKIE JOHN.

Součástí programu je také možnost navštívit krásné kostely v Květnově a v Blatně, kde bude výstava s ukázkou paličkování. Kromě příjemné procházky a zábavného programu má naše Šlapání za úkol seznámit veřejnost s problematikou a především prevencí nemoci současné doby - rakovinou. Pro zájemce členky našeho sdružení předvedou ukázku samovyšetřování prsů a k dispozici bude i velké množství informačních materiálů k uvedenému tématu. Obec Radenov se nachází 10 km od Chomutova směrem Blatno a Kalek.

ŽE MŮŽEME AKCI USKUTEČNIT DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOV, OBCI BLATNO, SENÁTOROVI PŘEMYSLU RABASOVI, BLATENSKÝM HASIČŮM A HISTORICKÉMU MUZEU "NA KOČIČÁKU"

TÍM, ŽE PŘIJEDETE UDĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ, POZNAT NOVÁ MÍSTA NAŠICH KRUŠNÝCH HOR A TAKÉ SE POBAVIT, TAKÉ PODPOŘÍTE POSLÁNÍ KAPKY 97 A ONKOLOGICKÉ PACIENTY.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!

Rekondice Vyšetice 22 01

REKONDIČNÍ POBYT VYŠETICE květen 2022

Čtrnáct našich členek mohlo díky podpoře od Ligy proti rakovině prožít na konci května krásný týden v nově zrekonstruovaném penzionu Sedma ve Vyšeticích, nedaleko Votic. Krásné prostředí perfektně vybaveného penzionu s vířivkou, velká zahrada s bazénem a velikou pergolou, příjemná paní majitelka a navíc celý týden nádherné počasí…co víc jsme si mohly přát?

Denně jsme absolvovaly pěší výlety do okolí, navštívily jsme kouzelný zámek s nádherným parkem v Odlochovicích, zdolaly jsme vrchol hory Blaníku s rozhlednou, celkem jsme za týden nachodily přes 70 km. Každý večer jsme se výborně bavily, a protože zrovna probíhalo mistrovství světa, fandily jsme u televize také našim hokejistům.

Přijela za námi i paní masérka, která nám všem dopřála parádní uvolnění při masážích, nezapomněly jsme ani na jiný pohyb než jen chůzi s hůlkami – hrály jsme pétanque a stolní tenis nebo badminton, koupaly se v bazénu, opékaly buřtíky anebo se taky jen tak válely na sluníčku, prostě nabíraly síly na všechno další, co nás v tomto roce ještě čeká.

Byl to úžasný týden, na který budeme dlouho vzpomínat. Za krásné zážitky musíme především poděkovat Lize proti rakovině – především Vám patří naše veliké díky.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022

Termín sbírky:

středa 11. května 2022
(na pevných prodejních místech od středy 11. 5. do neděle 15. 5.)

Kytičky pro rok 2022:

Barva stužky: fialová
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

Hlavní téma letošní sbírky:

Prevence nádorů děložního čípku a varlat