UMÍME TAKY POMÁHAT JINAK

Velmi dobře se rozvinula spolupráce naší Kapky s obcí Blatno. Paní starostka nám velmi vychází vstříc, zejména nám moc pomohla s přípravou a zajištěním naší společné akce Šlapání pro Kapku, zve nás na jejich obecní aktivity, a proto jsme byly rády, že jsme to mohly také oplatit. Na konci srpna pořádalo Blatno již čtvrtý ročních Květnovských hudebních slavností - víkendové koncerty v kostelích v Blatně a v Květnově. Naše babky z Kapky pomohly s velkým úklidem blatenského kostela a jsme rády, že naše pomoc byla potřebná a oceněná. Zase, pokud bude třeba, určitě pomůžeme.