Valná hromada Kapky 97

V úterý 17. ledna 2023 se sešly členky Kapky 97, aby odsouhlasily některé změny, týkající se názvu, adresy a změn v orgánech a Stanovách spolku.

Tímto dnem se mění název našeho spolku na:

KAPKA 97, SPOLEK ONKOPACIENTŮ A PŘÁTEL

Dále se mění sídlo našeho spolku na Pražská 988/5, 431 32 Chomutov

Do výboru - statutárního orgánu spolku byly schváleny:

Marcela Vörösová - předsedkyně, Miluše Lauková - místopředsedkyně, Helena Vetýšková, Jana Barcová a Milena Hájková - členky.

Revizní komise: Zdeňka Bolomská - předsedkyně, Jaroslava Havlasová a Jitka Neugebauerová.

Byly také navrženy, schváleny a provedeny některé změny ve Stanovách.

Nové stanovy jsou zveřejněny v Dokumentech