Naše sakura se nám na jaře krásně zazelenala a vykvetla.