Srdečně Vás zveme na naši první turistickou akci, kterou pořádáme společně s nedalekou obcí Blatno a dalšími organizátory.

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutov.

V SOBOTU 25. ČERVNA 2022.
Pro zájemce o turistiku jsou připraveny tři pěší nenáročné trasy - 4 km (vhodná pro děti i seniory), a delší 8 nebo 14 km. Vyjít na trasy můžete mezi 9. - 11. hodinou.

Profesionální cvičitelka má připraveno krátké seznámení s Nordic Walkingem a ukázkou v terénu, je možno si zde zapůjčit i NW hole.

Na všech třech trasách jsou přichystány zastávky s malým občerstvením a další dobroty včetně pravé polní kuchyně s gulášem, čekají na účastníky v cíli.

Zde bude připraveno několik zábavných atrakcí pro děti včetně skákacího hradu a fotostánku a dospělým bude celý den hrát živá kapela FRANKIE JOHN.

Součástí programu je také možnost navštívit krásné kostely v Květnově a v Blatně, kde bude výstava s ukázkou paličkování. Kromě příjemné procházky a zábavného programu má naše Šlapání za úkol seznámit veřejnost s problematikou a především prevencí nemoci současné doby - rakovinou. Pro zájemce členky našeho sdružení předvedou ukázku samovyšetřování prsů a k dispozici bude i velké množství informačních materiálů k uvedenému tématu. Obec Radenov se nachází 10 km od Chomutova směrem Blatno a Kalek.

ŽE MŮŽEME AKCI USKUTEČNIT DĚKUJEME STATUTÁRNÍMU MĚSTU CHOMUTOV, OBCI BLATNO, SENÁTOROVI PŘEMYSLU RABASOVI, BLATENSKÝM HASIČŮM A HISTORICKÉMU MUZEU "NA KOČIČÁKU"

TÍM, ŽE PŘIJEDETE UDĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ, POZNAT NOVÁ MÍSTA NAŠICH KRUŠNÝCH HOR A TAKÉ SE POBAVIT, TAKÉ PODPOŘÍTE POSLÁNÍ KAPKY 97 A ONKOLOGICKÉ PACIENTY.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!